paradise poker
Wyjedź na nasz turniej za 0,30 EUR! Sezon 3 ParadisePoker Tour: Barcelona czas zacząć!

Zasady pokera - Ranking układów kart

Poker królewski - Royal Straight Flush

poker

Najsilniejszy układ kart w pokerze: Dziesiątka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze.

Poker - Straight Flush

poker

Inaczej Strit w kolorze. Najwyższy układ kolejno ułożonych kart w tym samym kolorze. Asy występują w niższej albo wyższej sekwencji. Na przykład A-K-Q-J-10 lub A-2-3-4-5

Kareta - Four of a Kind

poker

Cztery karty o tej samej wartości, np.: 4 asy, cztery króle, 4 trójki plus piąta karta (AAAA2 lub JJJJ9)

Full lub Ful - Full House

poker

Trzy karty o takiej samej wartości i dwie karty o innej takiej samej wartości - trójka i para (JJJAA, 222KK)

Kolor - Flush

poker

Pięć kart w tym samym kolorze. Jeśli kolor ma także inny gracz, wygrywa układ z wyższą kartą.

Strit - Straight

poker

Pięć kart ułożonych po kolei np. J-10-9-8-7. As może być zarówno kartą wysoką jak i niską tworząc np. układ: AKQJ10 lub 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone.

Trójka - Three of a Kind

poker

Trzy karty tej samej wartości. Układ zawierający trzy jednakowe karty np. króle lub dziewiątki plus dwie dodatkowe karty, które nie tworzą pary.

Dwie pary - Two Pairs

poker

Układ kart zawierający dwie pary kart jednakowej wartoci plus piątak karta. Jeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli oboje mają taką samą wysoką parę wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli oboje mają po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę.

Para - One Pair

poker

Dwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten, który ma wyższe pozostałe karty.

Wysoka karta - High Card

poker

Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów.

turnieje gwarantowane

Turnieje za darmo

  • €100 Freeroll Sat 14:00, codziennie
  • €100 Freeroll Final 14:00, sobota
  • €75 Freeroll 15:00, codziennie
  • €100 Freeroll 18:00, codziennie
  • €100 Freeroll Sat 19:15, codziennie
bonus powitalny freerolle cash dash

Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.